Soi cầu đề tốt nhất ngày 12/4/2019

DÀN ĐỀ 36 SỐ : 00,01,02,03,05,07,08,20,21,22,24,26,28,40,41,42,43,45,48,50,51,53,54,55,56,80,82,85,86,90,91,92,93,94,96,97
HẠ DÀN 15 SỐ : 020 050 080 22 242 282 454 53 55
BẠCH THỦ ĐỀ : 53
Chúc anh em rực rỡ
 

Thiên Nhi

Thành viên BQT
☘
 
Top