MIỀN BẮC NGÀY 10/07/2019

VĂN PHONG

Bánh Bèo Cấp Cao
MIỀN BẮC NGÀY 10/07/2019
SONG THỦ LÔ 58 85 ( mạnh tay lấy lại giang sơn)
DÀN ĐỀ 50 SỐ 1:cực đại
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79
DÀN ĐỀ 50 SỐ 2: cực đại
00,02,04,06,08,11,13,15,17,19
20,22,24,26,28,31,33,35,37,39
40,42,44,46,48,51,53,55,57,59
60,62,64,66,68,71,73,75,77,79
80,82,84,86,88,91,93,95,97,99
CHÚC TOÀN THỂ ADM VÀ CẢ NHÀ ĐẠI THẮNG
 
Top