MIỀN BẮC NGÀY 09/07/2019

VĂN PHONG

Bánh Bèo Cấp Cao
MIỀN BẮC NGÀY 09/07/2019
BẠCH THỦ LÔ 29 LÓT 02 ( LÓT TỶ LỆ 1/3 SO VS BẠCH THỦ)
DÀN ĐỀ 50 SỐ: NGÀY CUỐI
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79
CHÚC TOÀN THỂ ADM VÀ CẢ NHÀ ĐẠI THẮNG
 
Top